Jesteś tutaj: Strona główna » Produkty » »


Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu


I. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy będący integralną częścią serwisu www.strobos.com.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.strobos.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.strobos.com.pl jest prowadzony przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe STROBOS Mateusz Krzyżoś
________________________________________

ul. Armii Krajowej 4, 32-540 Trzebinia

NIP: 6282234981

info@strobos.pl

tel. 600-800-261


3. Adres korespondencyjny jak wyżej.

4. Zakup w sklepie internetowym www.strobos.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


II. Procedura składania i realizacji zamówień


5. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.strobos.com.pl zwaną dalej Kupującym może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

6. Wszystkie produkty z oferty sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta. Zastrzegamy sobie prawo do wycofywania poszczególnych towarów ze sprzedaży.

7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk \\\"Zamówienie\\\".
   Do poprawnego złożenia zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika. Konto użytkownika daje możliwość śledzenia statusu zamówienia.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnymi danych do faktury badź paragonu, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

9. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.strobos.com.pl.
    Osoba po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
   
   W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
       -zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
       - adres, na jaki ma być dostarczony towar;
       - sposób dostawy;
       - sposób płatności.
    Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Solar umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
   
    Na adres email wskazany podczas rejestracji STROBOS wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
  
    Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

     1a. Ceny towarów

    Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.strobos.com.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
    Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
       -zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
       -nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  
    Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.strobos.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
    STROBOS zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny,
    warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
  
     Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
    Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.strobos.com.pl. W przypadku dokonywania zakupów w firmie STROBOS obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Firmie STROBOS.

      1b. Formy płatności i dostawy

    Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
       -gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
       -przelewem elektronicznym PayU
       -zwykłym przelewem na rachunek bankowy
       -kupno na raty przez PayU
   
   Firma  STROBOS umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU.
    W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
    Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo
    Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.strobos.com.pl
    Dostawa zamówionych towarów odbywa się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów UE i innych krajów.
    W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem STROBOS mailowo, na adres: info@strobos.pl lub telefonicznie, na numer: 600 800 261 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma P.P.H.STROBOS zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

11. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

12. Firma P.P.H STROBOS zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.strobos.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto) oraz są przeliczane na zagraniczne waluty np. Euro

14. Firma P.P.H. STROBOS wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

15. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz oferuje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.
   
    1a. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)


1. Przy odbiorze zamówienia Odbiorca jest zobowiązany w obecności przewoźniak sprawdzić stan oraz zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności, uszkodzeń lub brakujących artykułów w obecności kuriera Kupujący ma obowiązek sporządziń protokół szkody i przesłać skan lub zdjęcie na adres mailowy: info@strobos.pl

2. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o niezgodnościach w dostawie w formie mailowej (wraz z podaniem numeru faktury, adresu dostarczenia oraz daty dostarczenia przesyłki).

3. P.P.H. STROBOS zwana dalej Producentem gwarantuje Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji, przechowywania i eksploatacji urządzenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Obsługi.

4. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

5. Zakres ochrony gwarancyjnej: gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane,

- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt,

- urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione,

- praca urządzeniem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki,

6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych,

- uszkodzeń powstałych w skutek nieprawidłowego montażu, instalacji produktu oraz uszkodzeń wynikających z wad pojazdu, na którym urządzenie zostało zainstalowane,

- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, pożar, zalanie lub inne niekontrolowane zjawiska niezależne od producenta,

- tymczasowego pojawienia się śladowych ilości wody/pary wewnątrz urządzenia,

- zużycia materiały kloszy lamp (płowienie),

- uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania lamp z uchwytami magnetycznymi,

- uszkodzeń elementów dostarczony gratis razem z urządzeniem jak np.: włącznik, kostki elektryczne, uchwyty

7. Odpowiedzialnośc producenta jest ograniczona do wyskości równej cenie reklamowanego urządzenia.

8. Producent nie ponosi kosztów demontażu oraz montażu urządzenia z pojazdu celem wysłania do naprawy.

9. Gwarancja nie daje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.

10. Producent nie prowadzi serwisu wyjazdowego.

11. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na inne nieuszkodzone urządzenie o podobnej wartości lb zwrotu kosztów zakupu.

12. Producent wyłącza rękojmię z tytułu sprzedaży urządzenia.

13. Prawo do gwarancji zostaje utracone wraz z rozpoczęciem postępowania komorniczego w związku z zaległościami wynikającymi z dokumentu sprzedaży.

14. Prawo do gwarancji zostaje przywrócone w momencie dokonania całościowej wpłaty wynikającej z dokumentu sprzedaży.

15. Podstawa udzielenia gwarancji:

Podstawą udzielenia reklamacji w ramach gwarancji jest oficjanlan karta gwarancyjna STROBOS wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon). W szczególnych wypadkach warunkiem dochodzenia roszczeń gwarancyjnych jest posiadanie protokołu odbioru urządzenia.

III. Postanowienia końcowe


16. Wszystkie podane w serwisie ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

17. Zdjęcia produktów w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu. Znaki towarowe, nazwy produktów oraz ich zdjęcia są własnością producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

18. Wszystkie dane klientów podawane podczas rejestracji przetwarzane są zgodnie z “Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom postronnym.

19. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adres
    SKLEP: info@strobos.pl

20. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.